Meni

Šta prijaviti

Ako tokom pregledavanja ili upotrebe sadržaja na internetu slučajno naiđete na bilo koji od sledećih oblika sadržaja, prijavite ih mehanizmu Net patrola - to možete da učinte u potpunosti bezbedno i anonimno:

 • fotografije, video snimke ili tekstove - reprezentacije seksualnog zlostavljanja maloletnika i svaki drugi oblik zloupotrebe maloletnih lica u seksualne ili pornografske svrhe;

 • fotografije, video snimke ili tekstove u kojima odrasla osoba izigrava ili glumi maloletnu osobu u kontekstu seksualne zloupotrebe ili pornografije;

 • slike, animacije i ostale ne-fotografske, ali realističke reprezentacije zloupotrebe maloletnih lica u seksualne ili pornografske svrhe;

 • fotografije, video snimke ili tekstove u kojima se vrši ili zagovara, promoviše i podstiče psihološko ili fizičko nasilje nad maloletnim osobama;

 • fotografije, video snimke ili tekstove i sve ostale vidove materijala u kojima se zagovara, promoviše i podstiče na širenje mržnje prema grupama ili pojedincima na osnovu njihovog pola, rase, porekla ili veroispovesti.

 

Svaki put kada prijavite ovakav materijal mehanizmu Net patrola:

 • Internet postane bezbednije mesto za vas i vaše prijatelje,
 • Sprečavate da neki drugi korisnik slučajno naiđe na uznemiravajuće, nedozvoljene ili štetne sadržaje,
 • Pomažete u suzbijanju nelegalnih radnji i zloupotrebe dece.

 

Napomena: sve aktivnosti koje preduzima “Net patrola” su u okvirima određenim zakonima Republike Srbije. Nelegalan sadržaj definiše se takođe kao sadržaj koji je utvrđen kao nelegalan po zakonima Republike Srbije.

Relevantni pravni propisi: Krivični zakonik, Zakon o potvrđivanju Konvencije o visokotehnolološkom kriminalu i Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju o visokotehnološkom kriminalu koji se odnosi na inkriminaciju dela rasističke i ksenofobične prirode izvršenih preko računarskih sistema. Prema ovim pravnim propisima, sledeća dela smatraju se nezakonitim sadržajem:

 • Slike, audio-vizuelne ili druge objekte pornografskog sadržaja koji nastaju kao rezultat eksploatacije maloletnog lica,
 • "Dečija pornografija" podrazumeva pornografski materijal koji vizuelno prikazuje sledeće:
  • a) maloletnika koji učestvuje u eksplicitno seksualnom činu;
  • b) lice koje izgleda kao maloletnik koji učestvuje u eksplicitno sektualnom činu;
  • c) realistične slike koje predstavljaju maloletnika koji učestvuje u eksplicitno seksualnom činu.
 • "Materijal rasističke i ksenofobične prirode" podrazumeva svaki pisani materijal, svaku sliku ili neko drugačije predstavljanje ideja ili teorija, kojim se zagovara, promoviše ili podstiče na mržnju, diskriminaciju ili nasilje protiv bilo kog pojedinca ili grupe pojedinaca, koje je zasnovano na rasi, boji kože, nacionalnom ili etničkom poreklu, kao i na veroispovesti, ukoliko se koristi kao izgovor za bilo koji od navednih faktora.