Meni

Seksting

Šta je seksting?

Seksting je kreiranje i slanje poruka i/ili fotografija sa eksplicitnim sadržajima seksualne prirode elektronskim putem, prevashodno sa jednog na drugi mobilni telefon.

Postoji mnogo razloga zašto mladi žele da se slikaju na ovaj način ili zašto žele da pišu i šalju nekome tekstualnu poruku sa eksplicitnim seksualnim sadržajem. Ponekad se tu radi o dve mlade osobe koje su u intimnoj vezi koje zbog toga ovim putem žele da prodube osećaj međusobne intimnosti ili da dokažu svoju ljubav i posvećenost jedno drugom, ali seksting isto tako podrazumeva slučajeve kada jedna osoba nastoji da započne odnos sa nekom osobom ili kada neko jednostavno želi da se napravi važan ili traži način da se zabavi.

Osnovne informacije

Seksting je kao pojava prvi put registrovan najviše zahvaljujući širokoj rasprostranjenosti i popularnosti tekstualnih poruka kod mladih.

Osim toga, veliki broj mladih nema ništa protiv toga da im čitav život bude zabeležen online – slično tome kako su prethodne generacije to nekada činile pišući dnevnike. I pored toga što ova kultura, koja se definiše frazom „ustanovi kako dišeš, pa podeli sve sa svima“, ima i svojih korisnih strana, na ovaj se način može kreirati okruženje u kome tinejdžeri i mladi donose odluke impulsivno i bez ikakvog razmišljanja o mogućim posledicama svojih postupaka. Čest je slučaj da su mladi samo jedan klik daleko od koraka u digitalnom svetu koji u stvarnom svetu nikada ne bi napravili.

Posledice

Iako slanje poruka ili slika sa seksualno eksplicitnim sadržajem samo po sebi već predstavlja dovoljno veliki problem, seksting je društveno opasna pojava zbog toga što se materijal koji čini sadržaj sekstinga može veoma lako slati velikom broju korisnika, što osoba koja je sadržaj kreirala ni na koji način ne može da kontroliše. Slanje poruka sa navedenim sadržajem može u izvesnim slučajevima da proizvede i neposredne posledice, najčešće među osobama iz iste škole, ali i ozbiljnije posledice koje postaju očigledne kasnije u životu, kao što su (ne)mogućnost upisa na odabranu visokoškolsku ustanovu ili fakultet, ili (ne)mogućnost dobijanja posla ukoliko se dogodi da navedeni sadržaj stigne i do komisija za upis ili do eventualnog poslodavca.

Najvažniji saveti:

Razgovarajte sa svojom decom o  sekstingu i posledicama takvog ponašanja – nemojte čekati da se nešto dogodi da bi vam to bilo povod za razgovor. Poznato je da nije uvek lako govoriti o seksu, zabavljanju i odnosima sa tinejdžerima, ali je bolje razgovarati o ovim stvarima pre nego što do problema dođe.

Podsetite svoju decu da kada se u sajber svetu jednom nešto uradi, tu povratka nema.  Naglasite detetu da kada je jednom poslalo sliku, ili kada ju je okačilo na neki sajt, ono više nema nikakvu kontrolu nad njom i da tako poslata slika može da završi na mnoštvu različitih mesta. Podrobno proverite da li je vaše dete razumelo da poruke ili slike koje šalje preko interneta ili mobilnog telefona nisu zaista privatne niti anonimne. Osim toga, dobro proverite i to da li vaše dete zna da bilo ko može – a često i hoće – da prosledi slike iz poruka drugima. Pitajte ga kako bi se osećao da njegovi nastavnici, treneri, roditelji ili čitava škola vidi ono što je poslao. Svi oni mogu da pronađu sadržaje koje ste nekada slali, čak i pošto ste ih obrisali.  

Radite na rešavanju problema vršnjačkog pritiska. Pritisak vršnjaka može da ima ogromnog uticaja, pa zato proverite da li vaše dete zna da vi razumete da se može dogoditi i da ga neko natera da pošalje poruku sa određenim sadržajem. Razgovarajte sa decom o donošenju pozitivnih odluka i proverite da li razumeju da bez obzira na to koliki pritisak može da bude, potencijalno društveno poniženje može da bude mnogostruko gore. Takođe im objasnite da sa vama mogu da razgovaraju o pritiscima koje vršnjaci na njih vrše i kažite im šta sve mogu da urade da se takvog pritiska reše ili kako sa njim mogu da izađu na kraj.

Vodite računa o tome da se deca ponašaju odgovorno. Potrudite se da vaše dete shvati da je odgovorno za svoje postupke. To podrazumeva i izbor u vezi sa time šta će uraditi ukoliko primi sliku sa seksualno eksplicitnim sadržajem. Objasnite deci da ako i prime takvu poruku, treba da je bez odlaganja obrišu. Kažite im da ako takvu sliku pošalju dalje, na taj način distribuiraju pornografiju i da je to kažnjivo.

Razmotrite mogućnost ograničavanja elektronske komunikacije. Proverite mogućnosti roditeljske kontrole koje nudi vaš operater mobilne telefonije. Mnogi operateri nude porodične pakete koji vam omogućavaju da ograničite obim i vrstu tekstualnih poruka koje vaše dete može da pošalje.