Meni

Prijavite nelegalan sadržaj

Napomene:

Sve prijave su potpuno anonimne osim ako Vi sami odlučite da ostavite svoje podatke na dnu ovog formulara.

Net patrola garantuje da će podaci o ličnosti biti čuvani u svemu u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Polja označena zvezdicom * je neophodno popuniti kako biste uspešno poslali prijavu.

Zakonom je zabranjeno aktivno tragati za sadržajima koji prikazuju seksualnu zloupotrebu dece.

* Ovde unesite link na kome se nalazi nelegalan sadržaj
Šta zelite da prijavite
Dodatni opis sadržaja koji želite da prijavite
Izvor sadržaja koji prijavljujete
Dodatni opis izvora sadržaja koji prijavljujete