Meni

Postupak žalbe

Mehanizam za prijave prihvata anonimne prijave od građana koji su slučajno na internetu otkrili slike na kojima je predstavljena zloupotreba dece ili bilo koji sadržaj koji je štetan za decu. Osoba koja šalje prijavu može prijavu da podnese anonimno ili da dostavi svoje kontakt informacije. U slučaju kada su dostavljene informacije za kontakt, pošiljalac prijave dobija obaveštenje o preduzetim aktivnostima po prijavi koju je dostavio.

Molimo vas da imate na umu da se većina nezakonitih sadržaja na internetu nalazi izvan teritorije za koju su nadležni organi vlasti u Srbiji, i da mehanizam za prijave obično ne dobija povratne informacije od vlasti drugih zemalja o merama koje su preduzete po dostavljenoj prijavi. 

Tim mehanizma za prijave odlučan je da postupi po svim dostavljenim prijavama na profesionalan i efikasan način i da poštuje Kodeks dobre prakse Međunarodnog udruženja operatera internet mehanizama za podnošenje prijava o nezakonitim i štetnim sadržajima „INHOPE“.

Ukoliko iz bilo kog razloga građanin želi da uloži žalbu na način na koji mehanizam za prijave izvršava svoje dužnosti, postoji mogućnost podnošenja žalbe. 

Postupak podnošenja žalbe je sledeći:

Žalba se šalje elektronskom poštom na adresu prijava@netpatrola.rs. Neophodno je tačno navesti na koju se prijavu žalba odnosi. U žalbi takođe treba navesti i razlog zbog koga pošiljalac veruje da mehanizam za podnošenje prijava nije postupio u skladu sa Operativnom procedurom, Kodeksom dobre prakse mreže INHOPE ili u skladu sa sopstvenim procedurama koje je odobrio Savetodavni odbor za bezbedni internet. U žalbi treba navesti puno ime, prezime i informacije (minimum e-mail adresa i broj telefona) za kontakt lica koje dostavlja žalbu. Žalbe koje se ne mogu proveriti neće se ni razmatrati.

Ukoliko žalba sadrži tačne kontakt podatke, mehanizam za prijave će potvrditi da je žalba primljena slanjem e-mail poruke, pri čemu može zatražiti i dodatne informacije. Ukoliko nisu dostavljene tražene dodatne informacije, žalba se neće razmatrati. 

U slučaju žalbe koja je podneta na odgovarajući način, mehanizam za podnošenje prijava odgovara na žalbu u roku od 5 radnih dana.

Ukoliko podnosilac žalbe nije zadovoljan odgovorom, može dalje da podnese žalbu licu koje rukovodi mehanizmom za podnošenje prijava na sledeću adresu:

office@netpatrola.rs
Safer Internet Hotline Manager
Fond B92
Bulevar Zorana Đinđića 64
11070, Novi Beograd
Srbija

Rukovodilac mehanizma za prijave mora da odgovori na žalbu u roku od 8 radnih dana.

Ukoliko izostane odgovor na žalbu, pošiljalac prijave može da se žali mreži INHOPE na sledećoj e-mail adresi: info@inhope.org, u skladu sa INHOPE Pravilima postupanja