Meni

O projektu

Projekat Centar za bezbedni internet „Klikni bezbedno“ u Srbiji od 2013. godine sprovodi Fondacija „Fond B92” u saradnji sa Ministarstvom spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, a uz finansijsku podršku Generalnog direktorata za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije Evropske komisije CONNECT, a predstavlja nastavak i nadgradnju kampanje „Klikni bezbedno” realizovane u toku 2009. godine na inicijativu Uprave za digitalnu agendu Republike Srbije u okviru tadašnjeg Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo.  

Cilj projekta je edukacija i informisanje građana, pre svega dece i mladih, ali i njihovih roditelja, nastavnika i drugih internet korisnika, o prednostima i rizicima upotrebe informacionih i komunikacionih tehnologija,  načinima bezbednog korišćenja novih tehnologija, kao i zaštita građana od nelegalnog, nedozvoljenog i štetnog sadržaja i ponašanja na internetu.

Jednu od važnih komponenti projekta čini i elektronski mehanizam za prijavu nelegalnog, štetnog i neprimerenog sadržaja i ponašanja na internetu – Net patrola - u okviru koga će obučeni operateri primati, obrađivati i prosleđivati prijave nadležnim službama.

Od 2011. godine uz finansijsku podršku organizacije Save the Children i OAK Fondacije, Fondacija „Fond B92“ je realizovala projekat “Sveobuhvatni pristup zaštiti dece od zlostavljanja i iskorišćavanja na internetu” kao pripremnu fazu osnivanju Centra za bezbedni internet.

Kreiranje i definisanje mehanizma za prijavu Net patrola u velikoj meri je izvedeno u okviru ovog projekta za šta veliku zahvalnost dugujemo pre svega organizaciji Save the Children i našim zajedničkim partnerima "ARC FUND" iz Bugarske, osnivačima bugarskog Centra za bezbedni internet.