Meni

O nama

“Net patrola” je onlajn mehanizam za podnošenje prijava Centra za bezbedni internet koji je osnovan u svrhu prijema i obrade prijava o nelegalnim ili štetnim sadržajima na internetu.

Težište u radu mehanizma za prijave je sprečavanje širenja slika i video materijala na kojima je prikazana seksualna zloupotreba dece, seksualno iskorišćavanje i fizički i psihološki napadi na decu.

Mehanizam za prijave nudi priliku svima da prijave nelegalni i uznemiravajući sadržaj kroz različite metode prijavljivanja – osoba može da poseti internet sajt i onlajn mehanizam za prijave da bi podnela prijavu u vezi sa određenim sadržajem, tako što će popuniti onlajn formular koji se tamo nalazi i podneti ga sa datog sajta ili putem e-mail-a.

Član INHOPE, Međunarodnog udruženja operatera internet mehanizama za prijave.

Koji su specifični ciljevi postojanja mehanizma za prijave?

 • Mehanizam za prijave funkcioniše kako bi korisnici interneta u Srbiji podnosili prijave o nelegalnom i štetnom materijalu i aktivnostima, da bi se na taj način smanjilo širenje nelegalnog sadržaja na internetu.
 • Informisati korisnike o obimu rada mehanizma za podnošenje prijava kao i o tome na koji način se do mehanizma može doći; objasniti korisnicima razliku između aktivnosti mehanizma za prijave i obima rada državnih organa, i informisati ih o postojanju alternativnih načina za podnošenje prijava o nelegalnom sadržaju.
 • Ustanoviti i, ukoliko je potrebno, aktivirati mehanizam za prijave da bi se primale informacije od građana u vezi sa nelegalnim sadržajem, čime će mehanizam delovati ako nacionalna platforma za uzbunjivanje;
 • Sastaviti operativne procedure u saradnji sa državnim organima zaduženim za sprovođenje zakona i u skladu sa smernicama o najboljoj praksi;
 • Brzo rešavati primljene pritužbe;
 • U slučajevima kada je to dozvoljeno u skladu sa nacionalnim zakonom i uputstvom za rad, preuzeti preliminarnu procenu zakonitosti prijavljenog sadržaja i pronaći odakle potiče;
 • Proslediti ovu prijavu odgovarajućem telu koje će po prijavi postupati (policija, ISP, odgovarajući/partnerski mehanizam za prijave);
 • Uspostaviti sistem za redovno obaveštavanje provajdera usluga hostinga o sadržaju za koji se procenjuje da predstavlja nelegalni materijal u kome je predstavljena zloupotreba deteta, osim ukoliko policija ne zahteva da se to ne učini ;
 • Aktivno učestvovati u umrežavanju sa drugim zainteresovanim stranama na lokalnom nivou;
 • Učestvovati u međunarodnim diskusijama i razmenama najboljih iskustava sa drugim mehanizmima za prijave iz drugih država i sa drugim zainteresovanim stranama kao član mreže;
 • Davati doprinos evropskoj URL bazi podataka pošto mehanizam za prijave bude uspostavljen od strane koordinatora mreže.