Meni

Korisni Linkovi

Net patrola je mehanizam za prijave nezakonitog i štetnog sadržaja na internetu, koji radi na uklanjanju sadržaja koji sadrže prikaze seksualne zloupotrebe i nasilja nad maloletnim licima i elemente govora mržnje sa interneta. 

Ako imate problem drugačije prirode, obezbedili smo spisak korisnih linkova sa kontaktima zvaničnih institucija, nevladinih i drugih relevantnih organizacija od kojih možete zatražiti pomoć:

Dobrobit dece

  • INFO Centar (Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike); pravna zaštita: 011 / 303 86 61
  • SOS telefonska linija za prijavu nasilja u školama (Ministarstvo prosvete, Jedinica za prevenciju nasilja) 0800 / 200 201
  • NVO: ASTRA SOS – Evropski broj za nestalu decu: jedinstveni evropski broj koji se može pozvati sa lokalne i međunarodne linije: 116 000
  • NVO: ASTRA SOS – telefon za žrtve trgovine ljudima: 011 / 785 00 00  
  • NVO: SOS broj za žrtve porodičnog nasilja: 011 / 36 26 006
  • Institut za mentalno zdravlje, Kabinet za zaštitu dece of zlostavljanja i zanemarivanja 
  • NVO: Incest Trauma Centar - Beograd

Porodično nasilje

Dobrobit životinja i kućnih ljubimaca 

Prevare na internetu 

Prevare potrošača

Anti-korupcijske prijave