Meni

Child grooming

Termin "gruming" (child grooming na engleskom), odnosno uznemiravanje dece u svrhe seksualnog iskorišćavanja odnosi se na aktivnosti koje se preduzimaju sa ciljem da se uspostavi prijateljski odnos i emotivna veza, kao i zadobijanje poverenja deteta i da se smanje detetove inhibicije kao priprema za seksualnu aktivnost sa detetom, ili u cilju eksploatacije deteta (kao što je iskorišćavanje dece za rad).

Zadobijanje poverenja deteta u cilju iskorišćavanja u seksualne svrhe (grooming) podrazumeva psihološku manipulaciju u obliku pozitivnog podsticaja i primene taktike postepenog zadobijanja poverenja, pomoću aktivnosti koje su obično zakonite, ali kasnije vode u nezakonite aktivnosti. Ovo se radi da bi se zadobilo poverenje deteta kao i poverenje onih koji su odgovorni za dobrobit deteta. Uz to, odnos poverenja sa porodicom obezbeđuje da roditelji deteta teže poveruju u potencijalne optužbe.  

Da bi uspostavile dobar odnos sa detetom i sa porodicom deteta, osobe koje se trude da zadobiju poverenje deteta da bi ga iskoristile u seksualne svrhe postupaju na nekoliko načina.

 • Na primer, takve se osobe preterano zanimaju za tuđe dete, nastoje da postanu detetov “posebni” prijatelj da bi zadobile poverenje deteta.
 • U nekim slučajevima ti ljudi daju poklone ili novac detetu bez posebnog povoda (igračke, lutke, itd.).
 • Počinioci ponekad detetu pokazuju pornografski materijal —video snimke ili slike, nadajući se da će dete kasnije lakše prihvatiti takve aktivnosti, pošto im je takvo ponašanje već predstavljeno kao normalno.
 • Oni ponekad samo razgovaraju o temama koje imaju veze sa seksom.

Ovo su samo neki od metoda kojima se počinioci koriste da bi zadobili poverenje i naklonost deteta koje im kasnije omogućava da sa detetom rade šta god požele. Takođe, dešava se da počinioci grle i ljube dete ili da sa njim ostvaruju druge vrste fizičkog kontakta, čak i onda kada dete takav kontakt odbija. Za počinioca je to način da se sa detetom zbliži.

 • Događa se da počinioci sa detetom vode razgovore o problemima o kojima obično razgovaraju odrasli ili u najmanju ruku osobe istog uzrasta ili godina.
 • Teme ovakvih razgovora mogu da budu i bračni problemi ili druge vrste međuljudskih konflikata.
 • Ove osobe pokušavaju da pridobiju poverenje detetovih roditelja tako što rade na tome da se sa njima sprijatelje, sa ciljem da kasnije ostvare lakši pristup detetu.
 • Osoba koja zadobija poverenje deteta da bi ga iskoristila u seksualne svrhe traži priliku da ostane nasamo sa detetom. Takva prilika može da nastane kada se počinilac ponudi da pričuva dete kada roditelji imaju drugih obaveza.
 • Osoba koja nastoji da zadobije poverenje deteta da bi ga iskoristila u seksualne svrhe može da pozove dete da prespava kod njega ili nje. Na taj način joj se pruža prilika da spava u istoj prostoriji ili čak i u istom krevetu sa detetom.

Iako je sudskoj praksi u čitavom svetu poznat veliki broj inherentno različitih počinilaca, generalno govoreći, počinioci u slučajevima seksualne zloupotrebe deteta su osobe koje su se zbližile i ostvarile ličan kontakt sa detetom i koje dete dobro poznaju. Dakle, zloupotrebi deteta obično prethodi zbližavanje i pridobijanje poverenja.

 

Uznemiravanje dece na internetu u svrhe seksualnog iskorišćavanja (online grooming na engleskom)

Seksualno uznemiravanje dece javlja se i preko interneta. Internet predatori namerno posećuju sajtove koje obično posećuju deca (sajtove društvenih mreža i onlajn pričaonica (chat rooms)), a događa se čak i da traže potencijalne žrtve prema lokaciji na kojoj žive ili po interesovanjima. Ponekad se predstavljaju kao deca ili tinejdžeri da bi započeli razgovor sa potencijalnim žrtvama. Često je slučaj da počinilac zna dosta o popularnim muzičkim zvezdama, modnim trendovima, sportskim timovima ili drugim aktivnostima ili hobijima koje zanimaju i dete, i da na taj način pokušava da se zbliži sa detetom.

 • Dešava se da su počinioci veoma vešti u izmamljivanju što veće količine informacija o mestu stanovanja, interesovanjima, pa čak i o seksualnim iskustvima od dece.
 • Uspostavljanje kontakata sa decom preko interneta u svrhe seksualnog iskorišćavanja je proces koji može da traje kratko ili da se odvija tokom dužeg vremenskog perioda.
 • Razgovori koji se u početku vode na internetu mogu da deluju nevino, ali često podrazumevaju određeni nivo prevare.
 • Počinioci isto tako preterano laskaju i daju komplimente detetu i manipulišu detetovim poverenjem tako što govore da razumeju emocije i nesigurnost deteta i podržavaju njegova osećanja i izbore.
 • U mnogim slučajevima, uznemiravanje dece preko interneta u svrhe seksualnog iskorišćavanja odvija se brže nego što bi to bio slučaj u stvarnom svetu i dete tu ne poznaje počinioca, pa tako brže uspostavlja odnos poverenja sa "prijateljem" sa interneta nego što bi to bio slučaj sa nekim koga su lično upoznali u stvarnom životu.


Navedene taktike koriste se da bi se dete navelo da poveruje da niko drugi ne može da ga razume i da niko drugi ne razume situaciju u kojoj se ono nalazi tako dobro kao osoba koja zadobija poverenje deteta da bi ga iskoristila u seksualne svrhe. Pošto razvije poverenje kod deteta, počinilac u nekim slučajevima započinje seksualno eksplicitne razgovore sa detetom da bi proverio do kojih je granica je ono spremno da ide, kao i da bi se okoristio detetovom prirodnom radoznalošću u vezi sa seksom. To se potom koristi da bi se podrila detetova nespremnost da učestvuje u seksualnom susretu ili drugim aktivnostima. Počinilac se ovom taktikom služi i da bi sprečio žrtvu da traži zaštitu od roditelja i nastavnika. Osim toga, počinioci često prete detetu i koriste i sadržaje u kojima se deca iskorišćavaju u pornografske svrhe u kojima se vide njihove žrtve da bi ih ucenom naterali da ćute.

Zahvaljujući činjenici da je komunikacija na internetu javna i da se internet smatra kanalom koji omogućava anonimnost u komunikaciji, deca se tu često osećaju sigurno. Međutim, jedna od opasnosti leži upravo u tome što deca ne znaju sa kim zapravo na taj način razgovaraju.

Napisan je veliki broj kompjuterskih programa kojima se identifikuju aktivnosti na uznemiravanju dece sa ciljem kasnijeg seksualnog iskorišćavanja i šalju upozorenja o tome roditeljima. Ovi softveri analiziraju informacije o logovima u pričaonicama i drugim aplikacijama za slanje instant poruka da bi otkrili aktivnosti koje mogu da ukažu na uznemiravanje dece sa ciljem iskorišćavanja u seksualne svrhe ili na druge potencijalno sumnjive aktivnosti. Neke od postojećih tehnologija prilagođene su za primenu kod servisa društvenih mreža i ISP-jeva.